Je eigen thuisbatterij ontwerpen! Second life cycle voor TESLA batterijen uit wagens

wittendorp Algemeen 0 Comment

De insteek was tweeledig voor de ontwikkeling van onze thuisbatterij;

  • enerzijds het recycleren van bruikbare tesla batterijen uit geaccidenteerde wagens en op die manier een second life cycle voor deze batterijen creëren
  • anderzijds een custom made batterij die in onze specifieke behoeften kan voorzien.

Hoe begin je eraan?

Eerst en vooral de situatie grondig bestuderen. Iedere situatie is anders. En bepaald voor een stuk hoe je eraan moet beginnen. Maw goed de grootverbruikers in kaart brengen. Vervolgens onze opbrengst van PV installatie evalueren.

Op basis hiervan weten we het benodigd vermogen van de thuisbatterij. En nu aan de slag met het bestellen van de benodigde componenten.

Vervolgens alles stapsgewijs samenbrengen!

Veel testen en uitbalanceren volgt. En dan kan de assemblage beginnen.

Ziehier finished product:

Onze thuisbatterij bestaat uit;

  • 8 cellen uit tesla model S met elk een capaciteit van 5.3 KWh met een totale capaciteit van 42.40 Kwh
  • Gecombineerd met 3x Victron Multiplus -II 48/5000/70-50 -230V omvormer/laders
  • Batterijmanagementsysteem Batrium BMS + (MM8) MultiMon expansion
  • Victron cerbo GX en GX touch 50 als communicatiecentrum die verbonden is met het internet waarmee er op elk moment en van eender welke locatie gemonitord kan worden wat er met de batterij gebeurt.
  • aparte zekeringskast met de nodige beveiligingen
  • Busbar systeem + cablage
  • ventilatie voor verkoeling /verwarming
  • de opstelling staat buitenhuis in een aparte omkasting

Het leuke hieraan is dat indien gewenst er nog ruimte is voor uitbreidingen, mocht dit in de toekomst alsog nodig blijken.

Willen jullie zelf een dergelijk project uitwerken? Went u tot onze diensten voor het uitwerken van een studie voor jullie specifieke project.

Share via: